Mobilní protipovodňové zábrany

Fotogalerie:

Mobilní protipovodňové zábrany

Tato mobilní protipovodňová souprava je určena k usměrnění toku vody a odklonění přívalové vlny. Protipovodňovou zábranu lze postavit do základních výšek hrazení 0,5m, 1m a 1,5m.

Její předností je, že nepotřebuje spodní stavbu, je lehce přenosná, tzn. v případě rozmoklého terénu a nemožnosti nájezdu mechanizace s ní lze manipulovat pomocí několika pracovníků a postavit v libovolném terénu a libovolné délce. Dále je s ní možné navýšení již stávajících hrází.